Ajankohtaista

Kohti sosiaalisesti kestävää kaupunkia (Alusta!)

Voiko sosiaalisesti kestävää kaupunkia rakentaa hallinnosta, ja mikä on kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan merkitys kestävässä kaupungissa? ORSIn Jonas Sjöblom, Antti Wallin ja Sanna Rikala kirjoittivat Alusta!-julkaisuun kaupunkien sosiaalisesta kestävyydestä ja Tampereen Hiedanrannasta.

Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti)

​Tulevaisuusvaliokunta on julkaissut tänään raportin Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Raportti kerää yhteen ja esittelee tulevaisuusvaliokunnan kevään 2020 aikana käsittelemät asiantuntijalausunnot COVID-19-pandemiasta, ja sisältää ORSI-hankkeen asiantuntijalausunnon Murroskykyinen ja kestävä Suomi: Neljä polkua kestävään jälleenrakennukseen.

Kristallipallo: Etätyö

Millainen on etätyön tulevaisuus? Mitä uhkia ja mahdollisuuksia se tuo tullessaan? Muuttuuko yrityksen vastuu työntekijästä etätyössä? Kristallipallo-podcastimme on ehtinyt jo neljänteen jaksoonsa, jonka keskiössä on etätyö tietotyössä. Aiheesta keskustelemassa jaksossa ovat professori Ilkka Arminen, tutkijatohtori Antero Hirvensalo ja ORSI-hankkeen Sanna Tiilikainen ja Erkki Mervaala.

Murroskykyinen ja kestävä Suomi: Neljä polkua kestävään jälleenrakennukseen

Lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle O 5/2019 vp TuV 27.05.2020 Annukka Berg, Katriina Alhola, Tuuli Hirvilammi, Lauri Lahikainen, Jari Lyytimäki, Erkki...

Seminaari 9.6.2020: Ruoka-aika – Kokemuksia ja ajatuksia ruuan jalanjälkidatan tuottamisesta ja käyttämisestä

ORSI-tutkimushanke tutkii ja kehittää ohjauskeinoja, joilla hyvinvointivaltiot voidaan luotsata ekologisten reunaehtojen puitteisiin. Hanke kokoaa yhteen hiilijalanjälkilaskennan asiantuntijoita ja hyödyntäjiä round table -tilaisuuksiin....

Blogi: Kestävyysmurroksen askeleet ja 5xO:n sääntö

Ympäristökriisin hidastaminen vaatii ripeää siirtymää kohti kestävämpiä tuotannon ja kulutuksen tapoja monilla eri sektoreilla. Tällaisten kestävyysmurrosten toteuttaminen yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä ja taloudellisesti realistisella tavalla edellyttää paitsi yksityisen sektorin innovaatioita myös julkisen vallan määrätietoista ohjausta.

Yhteisellä orrella

ORSI-hanke luotsaa hyvinvointivaltiota ympäristön kantokyvyn rajoihin. Etsimme reiluja ja rivakoita keinoja siihen, miten julkishallinto voi ohjata muutosta.

Tuomme kansalaiset, päätöksentekijät ja yritykset yhteiseen pöytään. Tutkimme hallintoa ja budjetointia, arjen osallistumista, vastuullisia innovaatioita ja kulutusvalintojen ohjausta.

Tutkimme ja kehitämme yhdessä neljää teemaa: 

  • Hallinto luo tilaa muutokselle
  • Reilu murros ihmisten arjessa
  • Vastuulliset innovaatiot vauhdittavat muutosta
  • Kulutus muuttuu tiedolla ja ohjauksella

Towards Eco-Welfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI) -hanke on Tampereen yliopiston, Suomen ympäristökeskus SYKEn, Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisponnistus. Tutkimusta rahoittaa vuosina 2019-2022/25 strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Seuraa

TILAA UUTISKIRJE


Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti)

​Tulevaisuusvaliokunta on julkaissut tänään raportin Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Raportti kerää yhteen ja esittelee tulevaisuusvaliokunnan kevään 2020 aikana käsittelemät asiantuntijalausunnot COVID-19-pandemiasta, ja sisältää ORSI-hankkeen asiantuntijalausunnon Murroskykyinen ja kestävä Suomi: Neljä polkua kestävään jälleenrakennukseen.

Kristallipallo: Etätyö

Millainen on etätyön tulevaisuus? Mitä uhkia ja mahdollisuuksia se tuo tullessaan? Muuttuuko yrityksen vastuu työntekijästä etätyössä? Kristallipallo-podcastimme on ehtinyt jo neljänteen jaksoonsa, jonka keskiössä on etätyö tietotyössä. Aiheesta keskustelemassa jaksossa ovat professori Ilkka Arminen, tutkijatohtori Antero Hirvensalo ja ORSI-hankkeen Sanna Tiilikainen ja Erkki Mervaala.