Kirja: Enacting Community Economies Within a Welfare State

Tuuli Hirvilammi (ORSI), Teppo Eskelinen ja Juhana Venäläinen ovat julkaisseet uuden kirjan ”Enacting community economies within a welfare state”. Kirjan voi ladata ilmaiseksi täältä!

Itseorganisoituvat paikalliset talousjärjestelmät (tai ”yhteisötaloudet”) herättävät runsaasti mielenkiintoa ja toivoa. Oli kyse sitten liikkumisesta, ruoantuotannosta tai –jakelusta, palveluiden vaihtamisesta tai muusta yhteisöllisestä ja yhteisvaurautta rakentavasta toiminnasta, useat toimijat ovat suunnanneet mielenkiintonsa ruohonjuuritason organisaatioiden ja alustojen rakentamiseen.

Usein tällaisia järjestelmiä kuitenkin tutkitaan ikään kuin muusta yhteiskunnasta irrallisina. Todellisuudessa niillä on moninainen ja dynaaminen suhde vallitsevaan yhteiskuntamalliin. Ympäröivä yhteiskunta voi mahdollistaa tai rajoittaa yhteisötalouksien monin tavoin. Joskus järjestelmät ovat toisiaan täydentäviä, joskus konfliktissa keskenään. Parhaimmillaan yhteisötaloudet osoittavat suuntaa tulevaisuuden valtiojärjestelmille, kun hyvinvointivaltion lupaus hiipuu markkinaistumisen myötä.

Kirjassa ”Enacting community economies within a welfare state” analysoidaan näitä suhteita ja jännitteitä eri esimerkkien kautta suomalaisen hyvinvointivaltion nykytilan ja ihanteiden kontekstissa. Esimerkkeinä toimivat aikapankit, osuuskuntamuotoinen tai muuten paikallinen ruoantuotanto, kimppakyydit, työttömien yhteisruokailu, ja vapaa kulttuuriyhdistys. Miten taloudellinen arvo, työ ja toimeentulo, käsitys yhteisen rakentumisesta, tai luontosuhde määrittyvät näissä toiminnoissa?

Kirjan voi ladata ilmaiseksi täältä!

Edellinen artikkeliKoronavirus vaatii arvioimaan uudelleen kaupungistumisen edistämisen – Ruuhkaisissa kaupungeissa taudit leviävät nopeasti (Aamulehti)
Seuraava artikkeliPandemia ja yksilön vastuu (Alusta!)