Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti)

Tulevaisuusvaliokunta on julkaissut tänään raportin Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Raportti kerää yhteen ja esittelee tulevaisuusvaliokunnan kevään 2020 aikana käsittelemät asiantuntijalausunnot COVID-19-pandemiasta, ja sisältää ORSI-hankkeen asiantuntijalausunnon Murroskykyinen ja kestävä Suomi: Neljä polkua kestävään jälleenrakennukseen. Teos löytyy verkkojulkaisuna täältä.

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tulevaisuusvaliokunta-julkaisi-raportin-Koronapandemian-seurauksista-lyhyellä-ja-pitkällä-aikavälillä.aspx