Kirja: Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet

Innostava vai ahdistava ilmastonmuutos? Uusi Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisu Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet on ensimmäinen Suomessa julkaistu teos, joka tarkastelee maapallon tulevaisuutta lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Viime vuosina tietoisuus ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuuden kriisistä ja luonnonvarojen kriittisestä tilasta on kasvanut, ja samalla lasten ja nuorten ahdistus ympäristön tilaan liittyen on lisääntynyt. Millainen on maapallon tulevaisuus lasten ja nuorten silmin? Tähän kysymykseen Lapsiasiavaltuutettu pyysi vastausta 42 eri alan asiantuntijalta.

Mukana pohdinnassa on myös ORSI-tutkija Jari Lyytimäki yhdessä Panu Pihkalan, Hannele Cantellin, Kirsti M. Jylhän, Riikka Paloniemen, Anna Pulkan ja Ilkka Ratisen kanssa teokseen kirjoittamassaan artikkelissa Ahdistuksen vai innostuksen ilmasto? Ilmastoviestinnän ja -kasvatuksen keinoja ilmastoahdistuksesta selviytymiseen.

Teoksen voi ladata ilmaiseksi täältä!

Tallenteen kirjan julkistamistilaisuudesta voi puolestaan katsoa täältä.

Artikkelin julkaisutiedot:

Pihkala Panu, Cantell Hannele, Jylhä Kirsti M., Lyytimäki Jari, Paloniemi Riikka, Pulkka Anna, Ratinen Ilkka (2020). Ahdistuksen vai innostuksen ilmasto? Ilmastoviestinnän ja -kasvatuksen keinoja ilmastoahdistuksesta selviytymiseen. Teoksessa: Pekkarinen Elina & Tuukkanen Terhi (toim.) Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:4. Ss. 153-171.

Edellinen artikkeliHankintastrategian vaikuttavuuden vauhdittaminen kansallisten vaikuttavuusmittarien avulla (KEINO)
Seuraava artikkeliVaikuttavuustavoitteiden problematiikka (KEINO)