Arviointi kestävyysmurrosten palveluksessa

Euroopan ympäristöarvioijien foorumi toi yhteen kestävän kehityksen, systeemisen muutoksen ja arvioinnin ystäviä ympäri maailmaa

Arviointi voi ja sen pitääkin tukea päätöksentekoa kohti kestävyysmurroksia. Arvioinnin vaikuttavuus edellyttää laajaa yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Tämä oli yksi keskeisimmistä viesteistä EEEN-foorumissa ”Environmental evaluation supporting the implementation of SDGs and transformative policymaking”, joka järjestettiin 4.-5.11.2020 verkkotapahtumana. Environmental Evaluators Network (EEN) on kansainvälinen verkosto, joka edistää ympäristöpolitiikan arviointikäytäntöjen kehitystä. EEN-verkoston Euroopan osasto (European Environmental Evaluators Network) on järjestänyt foorumin lähes vuosittain vuodesta 2012 lähtien.

Kaksipäiväinen foorumi käsitteli politiikka-arvioinnin, auditoinnin, systeemisen muutoksen ja kestävän kehityksen välisiä suhteita ja toi yhteen kestävän kehityksen toimeenpanoon liittyvää tieteellistä ja käytännöllistä arviointitietoa. Kuulimme myös konkreettisia esimerkkejä ja oppeja eri maiden, sektorien ja toimijoiden näkökulmista. Paljon keskustelua herättivät muun muassa EEA:n pääjohtajan Hans Bruyninckxin pohdinnat siitä, miten arviointi voisi paremmin tukea sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja systeemistä muutosta eli transitioita. International Institute for Environment and Development -instituutin (IIED) monitoroinnin, arvioinnin ja oppimisen johtaja Stefano D’Errico taas alleviivasi, miten kestävän kehityksen tavoitteet ovat tukeneet erilaisen datan tuotantoa, mutta tämä data vaatii tulkintaa muuttuakseen hyödylliseksi tiedoksi.

Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi tämän vuoden tapahtuman järjestelyjä ja onnistui saamaan EEEN2020 Forumiin yli 220 ilmoittautunutta etenkin Pohjois-Euroopasta mutta myös muualta maailmasta. Tämä on liki nelinkertainen määrä aiempiin foorumeihin verrattuna. Itse yksittäisiin sessioihin osallistui päivien aikana noin 20-85 kuhunkin.

Tilaisuus muuntautui varsin sujuvasti virtuaaliseksi kokoontumiseksi ammattitaitoisten järjestäjien yhteistyönä. Suomen ympäristökeskuksen lisäksi järjestelyissä oli mukana fasilitaattori Mukamas Learning Designista, joka vastasi tilaisuuden teknisestä toteutuksesta.

Osallistujat kutsuttiin etukäteen Howspace-alustalle, jossa he pystyivät esittäytymään, tutustumaan ohjelmaan, vastaamaan mielipidekysymyksiin, katsomaan esitysdioja sekä keskustelemaan chatissa. Käytetyt alustat mahdollistivat osallistujien aktiivisen läsnäolon, mutta myös keskustelujen jatkamisen itse foorumin jälkeen. Virtuaalisella alustalla saimme myös välitöntä palautetta itse tilaisuudesta, mikä oli erityisen hienoa. Ehdottomana hyötynä fyysiseen tapaamiseen verrattuna olikin osallistumisen joustavuus, sillä osallistujat saattoivat liittyä haluamiinsa osuuksiin heille sopivina ajankohtina mistä hyvänsä.

Kuva: Osallistujilta kysyttiin heidän tunnelmiaan ensimmäisen päivän jälkeen asteikolla 1-5. Tekijä: Maija Kotamäki, Mukamas Learning Design oy

Hanna Salo, Annukka Berg ja Paula Kivimaa, EEEN2020-foorumin järjestäjät, Suomen ympäristökeskus

Edellinen artikkeliKristallipallo: Innovaatio
Seuraava artikkeliKristallipallo: Kasvutalous