ORSI Roundtable 18.2.21: Voiko kulutusta kaavoittaa?

Miten maankäytön ohjauksen ammattilaiset voivat osallistua kestävien elämäntapojen tukemiseen? Onko väliä, asummeko tiiviisti vai hajallaan? Kenellä on vastuu kulutuksen muuttamisesta kestäväksi?

Kaupungeilla on useita mahdollisuuksia edistää kestäviä arjen käytäntöjä. Julkinen liikenne on näistä ilmeisin. Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tehdään kuitenkin päätöksiä myös liikkumistarpeista, asumismuodoista ja -väljyydestä, palveluiden saatavuudesta ja vapaa-ajan vieton mahdollisuuksista. Näillä kaikilla on vaikutuksia kaupungeissa tarvittavaan energiaan ja välittömästi kulutettuihin materiaaleihin, mutta myös kulutuksen globaaleihin kerrannaisvaikutuksiin.

Haja-asutusalueilla monet asiat ovat toisin. Asumiskustannukset ovat alhaisempia ja ansainta- ja kulutusmahdollisuudet toisenlaisia. Energiaa ja ruokaa voidaan tuottaa paikallisesti. Työssäkäynti ja osallistuminen edellyttää kuitenkin liikkumista ja liikennepalveluita. Mitä muuta haja-asutusalueiden suunnittelu kestävyyden näkökulmasta voisi olla?

Kun kulutuksen vähentämistä tavoitellaan elinympäristöjen muokkaamisella, kyse ei ole pelkästä yksityisasiasta. Elinympäristöt ovat jaettuja. Jakamista edellyttää tuotteiden yhteiskäyttö ja kierrättäminen. Sitä edellyttävät myös yhteisöratkaisut, poliittinen osallistuminen ja osallistuva demokratia. Kaupunki- ja haja-asutus eivät siksi ole pelkästään materiaa, vaan myös sosiaalisia ja poliittisia järjestelyitä, joiden tehtävänä on luoda kulttuuriset ja yhteiskunnalliset edellytykset kestäville elämäntavoille.

Ohjelma (klikkaa linkkejä siirtyäksesi esityksiin):

13 Tilaisuuden avaus ja esittelyt

13.15 Mikko Jalas, Professor of Practice, Aalto-yliopisto: Degrowth ja kaavoitus

13.45 Juudit Ottelin, Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto: Talouskasvu ja hiilijalanjäljet kaupunkisuunnittelun näkökulmasta

14.15 Tauko

14.30 Petri Tuormala, Arkkitehti, Finnish Consulting Group: Suunnittelijan vastuu kansalaisen hiilijalanjäljestä – Voiko jalanjälkilaskentaa tuoda suunnitteluprosesseihin?

15.00 Johanna Sääksniemi, Yleiskaava-arkkitehti, Lahden kaupunki: Voiko kaupunki vaikuttaa kulutukseen liikkumisen ja asumisen lisäksi? Voiko jalanjälkilaskenta olla osallistumista?

15.30 Loppukeskustelu

Lisätietoja:

sanna.tiilikainen@aalto.fi

mikko.jalas@aalto.fi

Edellinen artikkeliPandemia ei vaientanut keskustelua kestävämmästä tulevaisuudesta
Seuraava artikkeliKulttuuri, koulutus ja kestävyys kaupunkien murroskyvykkyyden tekijöinä (Kuntalehti)