Kuntaliiton keke-kekkerit keväällä 2021 – 5.3. klo 14-15.30 puhutaan hankinnoista ja budjetoinnista!

Kuntaliitto järjestää ORSI-tutkimushankkeen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kestävän kehityksen etätilaisuuksia keväällä 2021. Lämpimästi tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan sekä linjoille että sosiaaliseen mediaan! #kekekekkerit

Tilaisuudet ovat kuntapäättäjille ja viranhaltijoille suunnattuja avoimia tilaisuuksia, joissa kuntaedustajat, tutkijat, yhteistyökumppanit ja Kuntaliiton asiantuntijat keskustelevat kestävään kehitykseen liittyvistä teemoista. Keskustelutilaisuuksissa pääset kuulemaan muiden kuntien käytänteistä ja toimenpiteistä, saat herätteitä tutkijoilta ja sparrausta asiantuntijoilta.

Kestävän kehityksen keskustelutilaisuuksissa saat lisätietoja, mitä kestävä kehitys tarkoittaa kuntien toiminnassa, miten kunnat edistävät YK:n Agenda2030 tavoitteita sekä mitä kestävä kehitys tarkoittaa kuntajohtamiselle. Yhteinen tavoitteemme on luoda edellytyksiä tulevaisuuden kestävälle kunnalle, joka ottaa tasavertaisesti huomioon ihmisen, ympäristön ja talouden kaikessa kunnan suunnittelussa, budjetoinnissa, päätöksenteossa ja toiminnassa.

5.3. klo 14-15.30 Hankinnat ja ilmastobudjetointi työkaluina kuntien kestävyyden johtamisessa

Maaliskuun ensimmäisillä kekekekkereillä pöytään on katettu uunituoretta asiaa julkisten hankintojen johtamisesta ja ilmastobudjetoinnista. Tule keskustelemaan siitä, miten hankintojen ja ilmastobudjetoinnin avulla sinun kunnassa voidaan edistää kestävää kehitystä.

  • Sini Sallinen, kehityspäällikkö, Kuntaliitto: Tervetuloa
  • Sari Rautio, kaupunginhallituksen pj, Hämeenlinna: Hankintojen johtaminen kestävän kehityksen työkaluna
  • Matti Pihlajamaa, erikoistutkija, VTT: julkinen talous ja vaikuttavuus
  • Eija Vinnari, professori, Tampereen yliopisto: Kohti ilmastobudjetointia
  • Emmi Nieminen, suunnittelija (ympäristötalous), Tampereen kaupunki: Ilmastobudjetointi – case Tampere
  • Katriina Alhola, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE: Julkisilla hankinnoilla hiilineutraaliuteen
  • Kati Tervo, hankinta-asiantuntija, Kemi: Kestävät julkiset hankinnat – case Kemi

Ilmoittaudu mukaan täällä!

Keke-kekkereiden 19.3. teemana on sosiaalinen kestävyys ja 31.3. kestävyyden johtaminen. Kaikki keke-kekkerit järjestetään kello 14-15.30. Loppukevään Keke-kekkerit pidetään 16.4., 29.4., 14.5. ja 28.5. 

Aiemmissa kekekekkereissä teemoina oli kuntien rooli kestävän kehityksen edistämisessä (28.1.) ja ekologisen kunnan tulevaisuuden työkalut (12.2.).

Kuntaliiton kumppanina tilaisuuksien järjestämisessä on ORSIn lisäksi Jyväskylän yliopiston WISDOM -tutkijayhteisö, Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutti HELSUS ja YK-liitto.

Lisätietoja, tarkemmat päivämäärät ja ohjelmat sekä ilmoittautumislinkit.