Helppous, hinta ja maistuvuus auttaisivat kansalaisia pienentämään ruoan hiilijalanjälkeä

Mikä kannustaa suomalaisia vähähiiliseen ruokavalioon? Millaisia ovat kansalaisille sopivat reilut, ripeät ja oikeudenmukaiset keinot ruoan hiilijalanjäljen pienentämiseen? Miten keinoja voi ottaa käyttöön?

Ilmastonmuutoksen myötä olemme tilanteessa, jossa on ajankohtaista parantaa elämäntapojemme kestävyyttä, myös ruokailun osalta. Terveellinen ja riittävä ravinto on kansalaisille toisaalta perushyödyke, toisaalta myös kulttuurin ja identiteetin ilmentymä. Ruoan tuotanto ja jälleenmyynti ovat suuria työllistäjiä ja verotulojen tuottajia. Reilu ruokamurros vähähiiliseen ruokavalioon vaatiikin, että sekä kuluttajien että tuotannossa mukana olevien toimijoiden ja ammattiryhmien asema otetaan huomioon siirtymää suunniteltaessa ja toteutettaessa. Muutokset ruokavaliossa edellyttävät päättäjiltä, ruoan tuottajilta, jälleenmyyjiltä ja kuluttajilta monenlaista uudelleenajattelua.

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston ORSI- ja JustFood -tutkimushankkeet tutkivat reilun ruokamurroksen edellytyksiä puoli vuotta kestäneessä työpajasarjassa, johon osallistui 37 kansalaista eri puolilta Suomea. Työpajoissa kansalaiset ideoivat keinoja ruokasiirtymään yhdessä tutkijoiden kanssa. Keinoja jatkojalostettiin päättäjiltä ja ruokaketjun toimijoilta saadun palautteen pohjalta. Lopuksi Aalto yliopiston muotoilun laitoksen opiskelijat suunnittelivat ideoiden pohjalta ratkaisuehdotuksia, joilla ideoita voitaisiin toteuttaa käytännössä.

Kansalaisten ehdottamat keinot ruoan hiilijalanjäljen pienentämiseksi painottuvat arjen helpottamiseen. Eniten kansalaiset toivovat luottavaa tietoa siitä, miten he voivat valintatilanteessa luotettavasti tunnistaa vähähiilisen ruoan. Löytääkseen tiensä ruokapöytään, vähähiilisen ruoan on oltava myös maistuvaa, ravitsevaa, helposti saatavilla olevaa, nopeasti valmistettavaa ja sopivan hintaista. Päättäjät, ruoan tuottajat ja jälleenmyyjät työskentelevät näiden samojen kysymysten parissa. Kaikkien toimijoiden jaetuksi huoleksi tutkimuksessa nousi tarve määritellä vähähiilinen ruoka yhteinäisesti, uskottavasti ja luotettavasti. Jotta reilua ruokamurrosta voidaan edistää, tarvitaan parempaa tietoa tuotteiden globaaleista hiilijalanjäljistä, yhtenäiset tavat tehdä hiilijalanjälkilaskentaa eri toimijoiden kesken ja käyttäjäystävällisiä, kansalaisten arkeen soveltuvia tapoja tarjota tietoa kuluttajille.

Raportti: Kansalaisten ruoka-aika

Tiilikainen, Sanna, Jalas, Mikko, Lettenmeier, Michael, Kaljonen, Minna, Salminen, Jani (2023): Kansalaisten ruoka-aika. Tuloksia hiilikannustimien kehitysprosessista. Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI 2/2023.

Edellinen artikkeliKristallipallo K4: Vihreä siirtymä
Seuraava artikkeliSeuraava hallitus on merkittävien ratkaisujen edessä (MustRead)