Julkaisut

Julkaisut

Tieteelliset artikkelit

Karhinen, S., Peltomaa, J., Riekkinen, V. & Saikku, L. (2021). Impact of a climate network: The role of intermediaries in local level climate action.

Sjöblom, J., Kuoppa, J., Laine, M. & Alatalo, E. (2020). Crafting a planning issue with citizens in the context of planning competition: a case of ‘Nordic Superblock’, Journal of Urban Design          

Hyvönen, A-E. & Lahikainen, L. (2020) Tunnustus Rancièren poliittisessa filosofiassa. Teoksessa Onni Hirvonen (toim.): Tunnustuksen Filosofia ja Politiikka. Hegelistä nykypäivään. Helsinki: SKS. 202-217.                      

Sjöblom, J. & Niitamo, A. (2020). The intermediating role of municipal urban planners in online discussions with citizens. Planning Theory & Practice               

Korhonen, M. & Rikala, S. (2020) Toipumista työtä varten. Työn moraaliset järjestykset työuran katketessa mielenterveyssyistä. Sosiologia 57:3, 260-277.

Kallinen, Y. & Häikiö, L. (2020). Individualization of disadvantaged young people’s agency. Journal of Youth Studies                          

Luoma-Halkola, H. & Häikiö, L. (2020). Independent living with mobility restrictions : older people’s perceptions of their out-of-home mobility. Ageing and Society 
                          
Sointu, L., Lehtonen, T-K., Häikiö, L. (2020). The Public, the Private and the Changing Expectations for Everyday Welfare Services: The Case of Finnish Parents Seeking Private Health Care for their Children. Social Policy and Society.          

Jalas, M., & Rinkinen, J. (2020). Valuing energy solutions in the housing markets: the role of market devices and real estate agents. Housing Studies, 1-22.

Jalas, M. (2020). Amatööri. Teoksessa N. Lautenbacher (ed.). Kantava maa ­– Solid Ground. Aalto-yliopisto, Art + Design + Architecture                                                    

Furman, E.. ‘The Big Leap: How to Move from What Is Agreed and Done to What Needs to Happen’. 1 Jan. (2020). 1 – 6. Information Services & Use, vol. Pre-press, no. Pre-press, pp. 1-6, 2020. 10.3233/ISU-200077                       

Lettenmeier, M., Kolehmainen, J., Lahtinen, S., Nielsen , S., Sihto-Nissilä, S.-L.. 2020. Kohtuullisuus kulutusvalinnoissa – havaintoja Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöstä. Futura 3/2020.

Lyytimäki, J., Kangas, H-L., Mervaala, E.J. & Vikström, S. (2020). Muted by a Crisis? COVID-19 and the Long-Term Evolution of Climate Change Newspaper Coverage. Sustainability 2020, 12(20), 8575.

Aminoff, A. & Pihlajamaa, M. (2020). Business experimentation for a circular economy – Learning in the front end of innovation. Journal of Cleaner Production.

Lyytimäki, J., Salo, H., Lepenies, R., Büttner, L. & Mustajoki, J. (2020). Risks of producing and using indicators of sustainable development goals. Sustainable Development.

Salo, H., Suikkanen, J. & Nissinen, A. (2020). Eco‐innovation motivations and ecodesign tool implementation in companies in the Nordic textile and information technology sectors. Business Strategy and the Environment.

Christensen, M. V., Nieminen, M., Altenhofer, M., Tangcoigne, E., Mejlgaard, N., Griessler, E. & Filacek, A. (2020). What’s in a name? Perceptions and promotion of responsible research and innovation practices across Europe. Science and Public Policy.

Lyytimäki, J., Furman, E., Lonkila, K-M., Korhonen-Kurki, K. & Lähteenoja, S. (2020). Untangling the interactions of sustainability targets: synergies and trade-offs in the Northern European context. Environ Dev Sustain

Berg, A., Lukkarinen, J., Ollikka, K. (2020). ‘Sticky’ Policies—Three Country Cases on Long-Term Commitment and Rooting of RE Policy Goals.

Hirvilammi, T. (2020) The Virtuous Circle of Sustainable Welfare as a Transformative Policy Idea. Sustainability 2020, 12(1), 391.

Lyytimäki, Jari (2019). Seeking SDG indicators. Nature Sustainability, 2(8), 646-646.

Kirjat

Sinisalo, S. (toim.) (2021). Ympäristökäsikirja kuntapäättäjille – ja kaikille muille. Into Kustannus.

Pihkala, P., Cantell, H., Jylhä, K.M., Lyytimäki, J., Paloniemi, R., Pulkka & A., Ratinen, I. (2020). Ahdistuksen vai innostuksen ilmasto? Ilmastoviestinnän ja -kasvatuksen keinoja ilmastoahdistuksesta selviytymiseen. Teoksessa: Pekkarinen Elina & Tuukkanen Terhi (toim.) Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:4. Ss. 153-171.

Eskelinen, T., Hirvilammi, T., Venäläinen, J. (2020). Enacting Community Economies Within a Welfare State

Muut julkaisut

Lyytimäki, J. (2021) Lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle 7.5.2021: Kestävyysmurros taloudessa ja yhteiskunnassa

Häikiö, L., Hirvilammi, T., Lahikainen, L., Rikala, S. & Jäntti, A. (2021) Lausunto valtioneuvoston kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman Agenda2030:een liittyvästä selonteosta eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Hirvilammi, T. (2020) Hyvä kehä kestävän hyvinvoinnin vauhdittajana

Hynynen, K. (2020). Raportti Tampereen kaupunkiseudun asuinalueiden eriytymiskehitys

Berg, A., Alhola, K., Hirvilammi, T., Lahikainen, L., Lyytimäki, J. Mervaala, E.J., Pihlajamaa, M., Salo, H., Vinnari, E. & ORSI-konsortio (2020). Murroskykyinen ja kestävä Suomi: Neljä polkua kestävään jälleenrakennukseen. Lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle O 5/2019 vp TuV 27.05.2020. Julkaistu osana eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisua 1/2020 ”Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä”

Häikiö, L. & ORSI -konsortio (2019). Tilannekuvaraportti hankkeesta Kohti ekohyvinvointivaltiota: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi (ORSI)