Julkaisut

Tieteelliset artikkelit

Lyytimäki, J., Kangas, H-L., Mervaala, E.J. & Vikström, S. (2020). Muted by a Crisis? COVID-19 and the Long-Term Evolution of Climate Change Newspaper Coverage. Sustainability 2020, 12(20), 8575.

Aminoff, A. & Pihlajamaa, M. (2020). Business experimentation for a circular economy – Learning in the front end of innovation. Journal of Cleaner Production.

Lyytimäki, J., Salo, H., Lepenies, R., Büttner, L. & Mustajoki, J. (2020). Risks of producing and using indicators of sustainable development goals. Sustainable Development.

Salo, H., Suikkanen, J. & Nissinen, A. (2020). Eco‐innovation motivations and ecodesign tool implementation in companies in the Nordic textile and information technology sectors. Business Strategy and the Environment.

Christensen, M. V., Nieminen, M., Altenhofer, M., Tangcoigne, E., Mejlgaard, N., Griessler, E. & Filacek, A. (2020). What’s in a name? Perceptions and promotion of responsible research and innovation practices across Europe. Science and Public Policy.

Lyytimäki, J., Furman, E., Lonkila, K-M., Korhonen-Kurki, K. & Lähteenoja, S. (2020). Untangling the interactions of sustainability targets: synergies and trade-offs in the Northern European context. Environ Dev Sustain

Berg, A., Lukkarinen, J., Ollikka, K. (2020). ‘Sticky’ Policies—Three Country Cases on Long-Term Commitment and Rooting of RE Policy Goals.

Hirvilammi, T. (2020) The Virtuous Circle of Sustainable Welfare as a Transformative Policy Idea. Sustainability 2020, 12(1), 391.

Lyytimäki, Jari (2019). Seeking SDG indicators. Nature Sustainability, 2(8), 646-646.

Kirjat

Pihkala, P., Cantell, H., Jylhä, K.M., Lyytimäki, J., Paloniemi, R., Pulkka & A., Ratinen, I. (2020). Ahdistuksen vai innostuksen ilmasto? Ilmastoviestinnän ja -kasvatuksen keinoja ilmastoahdistuksesta selviytymiseen. Teoksessa: Pekkarinen Elina & Tuukkanen Terhi (toim.) Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:4. Ss. 153-171.

Eskelinen, T., Hirvilammi, T., Venäläinen, J. (2020). Enacting Community Economies Within a Welfare State

Muut julkaisut

Berg, A., Alhola, K., Hirvilammi, T., Lahikainen, L., Lyytimäki, J. Mervaala, E.J., Pihlajamaa, M., Salo, H., Vinnari, E. & ORSI-konsortio (2020). Murroskykyinen ja kestävä Suomi: Neljä polkua kestävään jälleenrakennukseen. Lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle O 5/2019 vp TuV 27.05.2020. Julkaistu osana eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisua 1/2020 ”Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä”

Häikiö, L. & ORSI -konsortio (2019). Tilannekuvaraportti hankkeesta Kohti ekohyvinvointivaltiota: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi (ORSI)