Blogit

ORSI - Jari Lyytimäki

Riittääkö kestävän onnellisuuden ylämummo vai tarvitsemmeko ekologisuuden ilmaveivin? (Ratkaisuja)

Maailman onnellisuusraportin mukaan suomalaiset kokevat vuodesta toiseen olevansa maailman tyytyväisimpiä ihmisiä. Myös kestävän kehityksen toteutumista arvioivassa kansainvälisessä vertailussa Suomi on Ruotsin ja Tanskan kanssa mitalisijoilla. Ero muihin maihin on niin selkeä, että pohjoismaisen yhteiskuntamallin voidaan hyvinkin väittää olevan kestävä ratkaisu. Kykenemme tuottamaan ihmisille onnellisuutta kestävällä tavalla. Vai kykenemmekö sittenkään, kysyy Jari Lyytimäki Ratkaisuja-blogissaan.

ORSIn kuntasivut ovat auki!

Olemme keränneet ORSIn kuntasivuille vinkkejä ja neuvoja kuntien käyttöön ilmasto- ja kestävyysteemoihin liittyen. Sivuilta löytyy muun muassa politiikkasuositukset kuntien hankinnoista ja ilmastobudjetoinnista, kuten myös kaikki muut ORSIn kuntateemoja käsittelevät julkaisut ja tapahtumat.
ORSI - Annukka Berg

Empatia helpottaa kriisien ratkomista (Kanava 2/2021)

Empatiaa pidetään nykyisin yhtenä olennaisista johtamiseen liittyvistä taidoista. Empatia eli toisen asemaan asettuminen on keskeistä, varsinkin kun on luotava luottamusta ja parhaimmillaan innostusta yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Toisen asemaan asettuminen voisi olla tärkeää myös etsittäessä uusia keinoja tämän ajan mittavien haasteiden, kuten koronapandemian ja ilmastonmuutoksen, ratkaisemiseen.
ORSI - Eeva Furman

Blogi: Kestävyysmurros luo uskoa tulevaisuuteen

"Kukaan ei tunne tulevaisuutta, mutta ennusteiden perusteella voidaan luoda vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia ja tavoitella niitä." Lue Eeva Furmanin kirjoitus kestävyysmurroksesta täältä.
ORSI - Tuuli Hirvilammi

Lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelman selonteosta eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

ORSI-tutkija Tuuli Hirvilammen lausunto 27.1.2021 Suomen kestävän kasvun ohjelman selonteosta eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle.