Blogit

Kohti sosiaalisesti kestävää kaupunkia (Alusta!)

Voiko sosiaalisesti kestävää kaupunkia rakentaa hallinnosta, ja mikä on kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan merkitys kestävässä kaupungissa? ORSIn Jonas Sjöblom, Antti Wallin ja Sanna Rikala kirjoittivat Alusta!-julkaisuun kaupunkien sosiaalisesta kestävyydestä ja Tampereen Hiedanrannasta.
ORSI - Eija Vinnari

Blogi: Kestävyysmurroksen askeleet ja 5xO:n sääntö

Ympäristökriisin hidastaminen vaatii ripeää siirtymää kohti kestävämpiä tuotannon ja kulutuksen tapoja monilla eri sektoreilla. Tällaisten kestävyysmurrosten toteuttaminen yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä ja taloudellisesti realistisella tavalla edellyttää paitsi yksityisen sektorin innovaatioita myös julkisen vallan määrätietoista ohjausta.

Tyhjät sanat (Hyvän sään aikana)

Ilmastokieli vilisee kunnianhimoisia tavoitteita ja tiekarttoja, mutta mitä niillä halutaan viestiä? Erkki Mervaala ja toimittaja Markus Mäki kirjoittivat Hyvän sään aikana -ilmastomediassa ilmastonmuutoksen kielestä ja sen merkityksistä. Jutussa ääneen pääsevät ilmastotutkija, ilmastojournalisti ja suomen kielen dosentti.
ORSI - Jari Lyytimäki

Blogi: Yövartijavaltio vai ekohyvinvointivaltio?

Valitettavasti kriisit eivät käyttäydy kiltisti ja ennakoitavasti, joten tarkasti laaditut yksityiskohtaiset suunnitelmat osoittautuvat tulevaisuuden kriiseissäkin herkästi hyödyttömiksi, kirjoittaa Jari Lyytimäki kommentissaan.

Blogi: Miten Suomi orkestroidaan kiertotalouteen?

Annukka Berg & Hanna Salo Kiertotalouden edistäminen on haastavaa, sillä kyse on mittavasta järjestelmätason muutoksesta, joka voi onnistua vain erilaisten toimijoiden yhteispelillä. ORSI-hankkeessa kiertotaloutta tarkastellaan vaikuttavuuden orkestroinnin kysymyksenä. Kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta ja...