Publications

Publications

Scientific Articles

Merisalo M., Hyytinen K., Oksanen J., Pihlajamaa M., Uyarra E. (2024) Navigating the multiple views of value in assessing public procurement. Science and Public Policy.

Lyytimäki J. (2023). Enemmän iloa irti ympäristötieteestä! Tiedepolitiikka 48(4): 36-38.

Lyytimäki J., Huttunen S., Lonkila A., Lähteenmäki-Uutela A., Sorvali J., Weckroth M. (2023). Miten ympäristöoikeudenmukaisuuden moninaisuutta voisi kuvata ymmärrettävästi? Alue ja Ympäristö 52(2): 133-138.

Wallin, A. (2023). Green Neighbourhood Identity: How Residents Use Urban Nature Against Territorial Stigmatization in Finnish Housing Estates. Housing, Theory and Society40(5), 623-641.

Entsalo, H., Kalimo, H., Kautto, P. & Turunen, T. (2023) Analysing regulatory instruments in sustainability transitions: A combined ‘intervention points’ and ‘roles of law’ approach to the European Union’s Ecodesign framework. Sustainable Production and Consumption

Valovirta, V. & Pihlajamaa, M. (Preprint) (2025). “Public Procurement for Sustainability”, in Eriksson, P., Montonen, T., Laine, P-M., & Hannula, A. (eds.), “Elgar Encyclopedia of Innovation Management”, Edward Elgar Publishing Ltd.

Lyytimäki, J., Teperi, A-M., Jylhä, K. M., da Silva Vieira, Ricardo & Mervaala, E. (2023). Dark side of resilience: systemic unsustainability. Frontiers in Sustainability

Mansikka-aho, A., Varpanen, J., Lahikainen, L. & Pulkki, J. (2023) Exploring the moral exemplarity of Greta Thunberg. Journal of Moral Education

Hirvilammi, T., Peltomaa, J., Tiilikainen, S. & Pihlajamaa, M. (2023). Towards an eco-welfare state: Enabling factors for transformative eco-social initiatives. European Journal of Social Security

Numminen, S., Silvikko de Villafranca, M., & Hyysalo, S. (2023). Päälämmityslähteestä monilämmitykseen: suomalaisista pientaloista on tullut toisiaan täydentävien ja vuorottelevien energiajärjestelmien hybrideitä. Alue Ja Ympäristö

Lazarevic, D., Salo, H. & Kautto, P. (2022). Circular economy policies and their transformative outcomes: The transformative intent of Finland’s strategic policy programme. Journal of Cleaner Production 379.

Numminen, S., Ruggiero, S., & Jalas, M. (2022). Locked in flat tariffs? An analysis of electricity retailers’ dynamic price offerings and attitudes to consumer engagement in demand response. Applied Energy, 326, 120002.

Lyytimäki J., Eckert N., Lepenies R., Mosoni C., Mustajoki J. & Branth Pedersen A. (in print) Assuming accuracy, pretending influence? Risks of measuring, monitoring and reporting Sustainable Development Goals. Ambio 

Lyytimäki J., Finel N., Nieminen H., Nyberg E. & Reinikainen T. (2022). Are the indicators of the New Urban Agenda failing us? Global Policy 13(4): 614-616. 

Hirvilammi, T., Laine, S. & Ojala, S. (2022) Ekososiaaliset, talousmyönteiset ja vastustajat. Nuorten jakolinjat suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Teoksessa: Kiilakoski, T. (toim.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 69. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto: 169-188.

Kortetmäki, T. & Hirvilammi, T. (2022) Kestävää hyvinvointia yhteisellä maapallolla. Teoksessa: Laakso, S. & Aro, R. (toim.) Planeetan kokoinen arki. Askelia kestävämpään politiikkaan. Helsinki: Gaudeamus: 61-81.

Tiilikainen, S., Jalas, M., and Lettenmeier, M. (2021). “Enablers and Barriers to the Organizations’ Design of Effective Online Carbon Footprint Calculators for Consumers,” in Proceedings of ICIS2021 Conference.

Tiilikainen, S., Lettenmeier, M., Bienge, K., Masseck, T., Lahtinen, S., Kolehmainen, J., and Jalas, M. (2021). “Facilitating Individuals’ Transitions Towards a 1.5-Degree Lifestyle at a Global Scale with SUSLA,” in Proceedings of ICIS2021 Conference.

Salo, H., Berg, A., Korhonen-Kurki, K. & Lähteenoja, S. (2021). Small wins enhancing sustainability transformations: Sustainable development policy in Finland. Environment & Science Policy.

Taylor J, Jokela S, Laine M, Rajaniemi J, Jokinen P, Häikiö L, Lönnqvist A. (2021). Learning and Teaching Interdisciplinary Skills in Sustainable Urban Development—The Case of Tampere University, Finland. Sustainability.

Häikiö, L., 2021, Ekohyvinvointivaltio – tulevaisuuden hyvä yhteiskunta. Teoksessa Hetemäki, I., Kuusisto, A-K., Lähteenmäki, M. & Väliverronen, E. (toim.). Hyvä ja paha tieto. Gaudeamus.

Peltomaa, J. & Tuominen, A. (2021). The orchestration of sustainable mobility service innovations: understanding the manifold agency of car sharing operators. Journal of Environmental Planning and Management, 1-20.

Karhinen, S., Peltomaa, J., Riekkinen, V. & Saikku, L. (2021). Impact of a climate network: The role of intermediaries in local level climate action.

Pihlajamaa, M. (2021). What does it mean to be open? A typology of inbound open innovation strategies and their dynamic capability requirements. Innovation: Organization & Management.

Pekkola, E., Leponiemi, U., Alhola, K., † Antikainen, R. & Stenvall, J. (2020). Kuinka arvioida kansallisia kokeilukokonaisuuksia. Kokemuksia ja käsitteellisiä avauksia. Focus Localis 4, 25-40.

Sjöblom, J., Kuoppa, J., Laine, M. & Alatalo, E. (2020). Crafting a planning issue with citizens in the context of planning competition: a case of ‘Nordic Superblock’, Journal of Urban Design          

Sjöblom, J. & Niitamo, A. (2020). The intermediating role of municipal urban planners in online discussions with citizens. Planning Theory & Practice               

Korhonen, M. & Rikala, S. (2020) Toipumista työtä varten. Työn moraaliset järjestykset työuran katketessa mielenterveyssyistä. Sosiologia 57:3, 260-277.

Kallinen, Y. & Häikiö, L. (2020). Individualization of disadvantaged young people’s agency. Journal of Youth Studies                          

Luoma-Halkola, H. & Häikiö, L. (2020). Independent living with mobility restrictions : older people’s perceptions of their out-of-home mobility. Ageing and Society 
                          
Sointu, L., Lehtonen, T-K., Häikiö, L. (2020). The Public, the Private and the Changing Expectations for Everyday Welfare Services: The Case of Finnish Parents Seeking Private Health Care for their Children. Social Policy and Society.          

Jalas, M., & Rinkinen, J. (2020). Valuing energy solutions in the housing markets: the role of market devices and real estate agents. Housing Studies, 1-22.

Jalas, M. (2020). Amatööri. Teoksessa N. Lautenbacher (ed.). Kantava maa ­– Solid Ground. Aalto-yliopisto, Art + Design + Architecture                                                    

Furman, E.. ‘The Big Leap: How to Move from What Is Agreed and Done to What Needs to Happen’. 1 Jan. (2020). 1 – 6. Information Services & Use, vol. Pre-press, no. Pre-press, pp. 1-6, 2020. 10.3233/ISU-200077                       

Lettenmeier, M., Kolehmainen, J., Lahtinen, S., Nielsen , S., Sihto-Nissilä, S.-L.. 2020. Kohtuullisuus kulutusvalinnoissa – havaintoja Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöstä. Futura 3/2020.

Lyytimäki, J., Kangas, H-L., Mervaala, E.J. & Vikström, S. (2020). Muted by a Crisis? COVID-19 and the Long-Term Evolution of Climate Change Newspaper Coverage. Sustainability 2020, 12(20), 8575.

Aminoff, A. & Pihlajamaa, M. (2020). Business experimentation for a circular economy – Learning in the front end of innovation. Journal of Cleaner Production.

Lyytimäki, J., Salo, H., Lepenies, R., Büttner, L. & Mustajoki, J. (2020). Risks of producing and using indicators of sustainable development goals. Sustainable Development.

Salo, H., Suikkanen, J. & Nissinen, A. (2020). Eco‐innovation motivations and ecodesign tool implementation in companies in the Nordic textile and information technology sectors. Business Strategy and the Environment.

Christensen, M. V., Nieminen, M., Altenhofer, M., Tangcoigne, E., Mejlgaard, N., Griessler, E. & Filacek, A. (2020). What’s in a name? Perceptions and promotion of responsible research and innovation practices across Europe. Science and Public Policy.

Lyytimäki, J., Furman, E., Lonkila, K-M., Korhonen-Kurki, K. & Lähteenoja, S. (2020). Untangling the interactions of sustainability targets: synergies and trade-offs in the Northern European context. Environ Dev Sustain

Berg, A., Lukkarinen, J., Ollikka, K. (2020). ‘Sticky’ Policies—Three Country Cases on Long-Term Commitment and Rooting of RE Policy Goals.

Hirvilammi, T. (2020) The Virtuous Circle of Sustainable Welfare as a Transformative Policy Idea. Sustainability 2020, 12(1), 391.

Lyytimäki, Jari (2019). Seeking SDG indicators. Nature Sustainability, 2(8), 646-646.

Häikiö, Liisa & The ORSI consortium (2019). Towards an Eco-Welfare State: Orchestrating for Systemic Change (ORSI)

Books

Eskelinen, Teppo, Hirvilammi, Tuuli, Venäläinen, Juhana (2020). Enacting Community Economies Within a Welfare State