Kulutusvalintojen ohjaus

Tutkimme luonnonvarojen käytön ja kulutusmahdollisuuksien jakautumista suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sellaisia digitaalisia työkaluja ja verkkoympäristöjä, joilla pyritään jakamaan tietoa ja auttamaan arjen muuttamisessa kohti kestävää ja reilua kulutusta. Konkreettisia tutkittavia ilmiöitä ovat esimerkiksi hiilijalanjälkilaskurit ja henkilökohtaiset hiilibudjetointityökalut. Tutkimuksemme kohteina ovat näiden työkalujen ja ympäristöjen ylläpitäjät m.l. julkiset ja yksityiset organisaatiot, niitä käyttävät kuluttajat sekä uudenlaiset suhteet ja orientaatiot, joita nämä työkalut ja ympäristöt tuottavat.

Kehitämme kulutuksen ohjaukseen liittyviä työkaluja pyrkien erityisesti korostamaan kulutusmahdollisuuksien reilua jakautumista koskevia kysymyksiä sekä yksityisen kulutuksen muuttumisen laajempia systeemisiä edellytyksiä.