Toimiiko sinun
kuntasi kestävän
muutoksen veturina?

Suomen tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035 haastaa myös kunnat ilmastotalkoisiin. Kunnan strateginen suunnittelu, budjetointi ja hankinnat tarjoavat paljon konkreettisia mahdollisuuksia kestävään päätöksentekoon. Parhaassa tapauksessa myös kunnan talous saadaan ohjattua kestävämmälle pohjalle.

Kokosimme tälle sivulle kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden avuksi tutkimukseen perustuvia ideoita, joilla kunnat voivat tarttua kestävän kehityksen haasteeseen.

Tutustu toimenpide-ideoihin, käytännön vinkkeihin ja edelläkävijäkuntien kokemuksiin mm. kunnan ilmastobudjetoinnista ja kestävistä hankinnoista. Tutki myös, kulkeeko oma kuntasi jo kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin hahmottelemaa polkua kohti kestävyystavoitteita.

Lisätietoja Annukka.Berg@syke.fi ja muut ORSIlaiset.

Ajankohtaista

Kuusi polkua kuntien kestävyyteen

Kunnissa kestävän kehityksen edistäminen tömähtää vääjäämättä maan pinnalle, politiikkaan ja kuntalaisten arkeen. Kaavoitus, kirjastot ja koulut ovat kestävyyden ytimessä, samoin kuyin toimiva jätehuolto, turvalliset kadut ja puistot ja hanasta virtaava juomakelpoinen vesi. Suurennuslasin alle pääsee myös kuntalaisten aktiivisuus, erilaisuuden hyväksyntä ja kuntabudjetoinnin rakenne. Kunnat toteuttavat perustoiminnassaan useimpia kestävän kehityksen tavoitteita - määriteltiinpä ne miten vain.

Askeleet kestävään kuntaan

1

Aseta kestävyystavoitteet
ja seuraa niissä edistymistä säännöllisesti.

2

Laita rahan käyttö kuntoon.
Kehitä hankintoja, budjetointia ja investointikäytäntöjä.

3

Tue ekologisia ratkaisuja.
Edistä kestävää ruokaa ja energian käyttöä, liikkumista, rakentamista ja tilojen jakamista. Anna luonnolle tilaa.

4

Huolehdi peruspalveluista.
Edistä hyvinvointia ja kulttuuria laajasti.

5

Tee kestävyydestä totta yhdessä
kuntalaisten ja edelläkävijöiden kanssa.

Politiikkasuositus: Kohti kunnan ilmastobudjetointia

Ilmastobudjetointi on arvokas työkalu hiilineutraaliutta tavoitteleville kunnille. Paikallisten päästövähennystavoitteiden sisällyttäminen kunnan talousarvioon ja niiden seuraaminen tilinpäätöksessä auttavat kuntia varmistamaan, että tavoitteisiin pääsemiselle osoitetaan tarpeeksi varoja. Ilmastobudjetointi parantaa myös kunnan eri toimijoiden välistä yhteistyötä, mikä on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun kunnan strategiset ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet muodostavat oleellisen osan vuosittaista budjettia ja raportointia, kunnan johto pystyy seuraamaan edistystä. Näiden tietojen avulla poliittiset päätöksentekijät pystyvät kertomaan toteutuneista edistysaskeleista ja kehityksestä kuntalaisille ja erilaisille sidosryhmille. Ilmastobudjetin menestyksekäs käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttävät kunnalta muutakin kuin pelkkää mittaamista tai laskentaa. Oleellista on myös rakentaa kuntaorganisaatioon ilmastotoimenpiteitä tukeva kulttuuri.

Politiikkasuositus: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuteen

Julkisilla hankinnoilla vaikuttaminen on konkreettinen keino, kun haetaan ratkaisuja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja ilmastokriisin selättämiseksi. Julkisen sektorin rakennuskannassa, energiankulutuksessa ja palvelujen tuottamisessa piilee merkittävä ilmastopäästöjen vähennyspotentiaali, sillä Suomen julkisten hankintojen hiilijalanjälki vastaa noin viidesosaa maamme kulutusperusteisesti lasketuista kasvihuonekaasupäästöistä. Tästä hiilijalanjäljestä taas lähes 80 prosenttia aiheutuu kuntien ja kuntayhtymien hankinnoista. Keinoja ilmastoystävällisiin hankintoihin ovat kestävyystavoitteiden liittäminen hankintaprosessiin, puhtaan teknologian hankinnat ja fiksujen palveluratkaisujen edistäminen. Vuonna 2017 uudistettu hankintalaki tukee hankintojen kestävyyden huomioimista aiempaa paremmin, ja vuonna 2020 käyttöönotettu kansallinen julkisten hankintojen strategia, Hankinta-Suomi, painottaa vahvasti hankintojen kestävyyttä. Hankintapulssi-työkalulla on mahdollista tarkastella, mihin hankintakokonaisuuksiin liittyy suurimmat päästövähennysmahdollisuudet. Jo tällä hetkellä Suomesta löytyy runsaasti hyviä esimerkkejä vähähiilisistä hankinnoista. Käyttämättömiä mahdollisuuksia on kuitenkin vielä paljon. Eteneminen kohti vähähiilisiä hankintoja vaatii kunnan johdon tuen, kestävyyttä edistävät hankintalinjaukset, hankintaosaamisen kehittämistä, resursseja ja yhteistyötä.