Ota yhteyttä

Liisa Häikiö

Hankkeen johtaja, professori | Tampereen yliopisto | +358 50 318 6095

Osallisuus ja toimijuus, hallintakäytännöt, kestävän kehityksen politiikka, tulkitseva politiikka-analyysi

Eeva Furman

Hankkeen varajohtaja, Professori | Suomen ympäristökeskus

Kestävän kehityksen arviointi, tila ja politiikka, kansainvälinen yhteistyö, yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Tuuli Hirvilammi

koordinaattori, Yliopistotutkija | Tampereen yliopisto | +358 50 318 2522

Kestävän hyvinvoinnin tutkimus, hyvinvointivaltio, sosiaalipolitiikka, kestävä talous, degrowth

Annukka Berg

Vuorovaikutusvastaava, Erikoistutkija | Suomen ympäristökeskus | +358 50 348 0919

Kestävän kehityksen politiikka, kiertotalous, rakennemuutostutkimus, kokeilukulttuuri, strategia-arviointi ja kehittäminen

Tutkimusryhmä

Aalto-yliopisto

Mikko Jalas

Professori

Kestävä kulutus, yhteiskehittäminen, ajankäyttö, arjen käytänteet, hiilijalanjälki

Michael Lettenmeier

Tutkijatohtori

Kestävät elämäntavat, 1,5 asteen elämäntavat, hiilijalanjälki, materiaalijalanjälki, laskuri

Jenni Happonen

Tutkimusavustaja

Kestävät elämäntavat, hiilijalanjälki, kansalaisosallistuminen

Salla Lahtinen

Tutkimusavustaja

Kestävät elämäntavat, hiilijalanjälki

Sanna Tiilikainen

Tutkijatohtori

Kestävä kehitys, hiilijalanjälkimittarien suunnittelu, käyttö ja vaikuttavuus, käyttäytymisen muuttaminen, palvelumuotoilu

Sini Numminen

Tutkijatohtori

Kestävä kulutus, arjen käytänteet, energiajärjestelmät ja -markkinat

Suomen ympäristökeskus SYKE

Katriina Alhola

Erikoistutkija

Kestävät julkiset hankinnat, vaikutusten arviointi, vähähiilinen kiertotalous, välittäjäorganisaatiot

Jari Lyytimäki

Erikoistutkija

Kestävyyden indikaattorit, viestintä ja vuorovaikutus, ympäristötiedon hyödynnys

Juha Peltomaa

Erikoistutkija

Kestävä liikkuminen, jakamistalous, politiikan toimeenpano, kansalaisosallistuminen

Hanna Salo

Tutkija

Kestävän kehityksen politiikka, kiertotalous, kestävän kulutuksen ja tuotannon työkalut

Erkki Mervaala

Tutkija

Viestintä ja vuorovaikutus, kehystäminen, ilmastonmuutoksen ja talouskeskustelun suhde, media-analyysi.

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Antti Wallin

Tutkijatohtori

Kaupunkitutkimus, kestävä kaupunkikehitys, sosiaalinen kestävyys

Lauri Lahikainen

Tutkijatohtori

Ilmastoetiikka, kollektiivinen vastuu, filosofinen kaupunkitutkimus, kriittinen teoria, ympäristöfilosofia

Sanna Rikala

Yliopistotutkija

Sosiaalinen eriarvoisuus, toimijuuden tutkimus, yhdenvertainen osallisuus

Jonas Sjöblom

Projektitutkija

Kestävä kaupunkikehitys, kaupunkisuunnittelu, kansalaisosallistuminen

Johanna Perkiö

Projektitutkija

sosiaalipolitiikka, perustulo, kestävä talous

Antti Halkonen

Tutkimusavustaja

Kestävä kehitys, yhteiskuntateoria, ympäristösosiologia

Kaisa Hynynen

Projektitutkija

kestävä hyvinvointi, segregaatio, sosiaalinen kestävyys

Anni Jäntti

Tutkijatohtori

kansalaisosallistuminen, osallistuva demokratia, kuntademokratia ja -johtaminen, kestävä kaupunkikehitys, vuorovaikutteinen hallinta

Tampereen yliopisto, Johtamisen ja talouden tiedekunta

Eija Vinnari

Professori

Julkinen talousjohtaminen, laskentatoimi, kestävä kehitys, vastuullisuusraportointi

Peeter Peda

Tutkijatohtori

Julkisen sektorin budjetointi, laskentatoimi, julkiset palvelut, johdon kontrolli, digitalisaatio

Johanna Saarinen

Väitöskirjatutkija

Julkinen talousjohtaminen, kestävän kehityksen investoinnit, kestävän kehityksen budjetointi

VTT

Matti Pihlajamaa

Erikoistutkija

Innovaatiojohtaminen, innovaatiopolitiikka, avoin innovaatiotoiminta, radikaalit innovaatiot, innovaatiot ja hankinta

Mika Nieminen

Johtava tutkija

Vastuullinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta, vaikutusarviointi, innovaatiopolitiikka, systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen...

Juha Oksanen

Erikoistutkija

Innovaatiopolitiikka, vaikutusarviointi, innovatiiviset hankinnat

Patrik Saari

Tutkimusavustaja

Innovaatiopolitiikka, vaikutusarviointi, ennakointi, innovaatiot ja hankinta

Kirsi Hyytinen

Erikoistutkija

Innovaatiopolitiikka, vaikutusarviointi, ennakointi, systeeminen innovaatio, palveluinnovaatio, sosiotekninen muutos

Anton Sigfrids

Tutkija

Eettinen ja vastuullinen innovaatio, terveysteknologia ja palveluinnovaatiot, innovaatiopolitiikka, ennakointi, vaikutusarviointi,...