Ota yhteyttä

Liisa Häikiö

Hankkeen johtaja, professori | Tampereen yliopisto | +358 50 318 6095

Osallisuus ja toimijuus, hallintakäytännöt, kestävän kehityksen politiikka, tulkitseva politiikka-analyysi

Juha Peltomaa

Hankkeen varajohtaja, Erikoistutkija | Suomen ympäristökeskus | +358 295 251 081

Kestävä liikkuminen, jakamistalous, politiikan toimeenpano, kansalaisosallistuminen

Erkki Mervaala

Vuorovaikutusvastaava, tutkija | Suomen ympäristökeskus | +358 29 525 2150

Viestintä ja vuorovaikutus, kehystäminen, ilmastonmuutoksen ja talouskeskustelun suhde, media-analyysi.

Kaisa Hynynen

Koordinaattori | Tampereen yliopisto

kestävä hyvinvointi, segregaatio, sosiaalinen kestävyys

Tutkimusryhmä

Aalto-yliopisto

Mikko Jalas

Professori

Kestävä kulutus, yhteiskehittäminen, ajankäyttö, arjen käytänteet, hiilijalanjälki

Michael Lettenmeier

Tutkijatohtori

Kestävät elämäntavat, 1,5 asteen elämäntavat, hiilijalanjälki, materiaalijalanjälki, laskuri

Sanna Tiilikainen

Tutkijatohtori

Kestävä kehitys, hiilijalanjälkimittarien suunnittelu, käyttö ja vaikuttavuus, käyttäytymisen muuttaminen, palvelumuotoilu

Sini Numminen

Tutkijatohtori

Kestävä kulutus, arjen käytänteet, energiajärjestelmät ja -markkinat

Suomen ympäristökeskus SYKE

Katriina Alhola

Erikoistutkija

Kestävät julkiset hankinnat, vaikutusten arviointi, vähähiilinen kiertotalous, välittäjäorganisaatiot

Jari Lyytimäki

Erikoistutkija

Kestävyyden indikaattorit, viestintä ja vuorovaikutus, ympäristötiedon hyödynnys

Hanna Entsalo

Tutkija

Kestävän kehityksen politiikka, kiertotalous, kestävän kulutuksen ja tuotannon työkalut

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tuuli Hirvilammi

Yliopistotutkija | Tampereen yliopisto | +358 50 318 2522

Kestävän hyvinvoinnin tutkimus, hyvinvointivaltio, sosiaalipolitiikka, kestävä talous, degrowth

Antti Wallin

Tutkijatohtori

Kaupunkitutkimus, kestävä kaupunkikehitys, sosiaalinen kestävyys

Lauri Lahikainen

Tutkijatohtori

Ilmastoetiikka, kollektiivinen vastuu, filosofinen kaupunkitutkimus, kriittinen teoria, ympäristöfilosofia

Sanna Rikala

Yliopistotutkija

Sosiaalinen eriarvoisuus, toimijuuden tutkimus, yhdenvertainen osallisuus

Jonas Sjöblom

Projektitutkija

Kestävä kaupunkikehitys, kaupunkisuunnittelu, kansalaisosallistuminen

Johanna Perkiö

Projektitutkija

sosiaalipolitiikka, perustulo, kestävä talous

Antti Halkonen

Tutkimusavustaja

Kestävä kehitys, yhteiskuntateoria, ympäristösosiologia

Anni Jäntti

Tutkijatohtori

kansalaisosallistuminen, osallistuva demokratia, kuntademokratia ja -johtaminen, kestävä kaupunkikehitys, vuorovaikutteinen hallinta

Alisa Vänttinen

Tutkija

kestävän hyvinvoinnin tutkimus, ympäristöpolitiikka

Tampereen yliopisto, Johtamisen ja talouden tiedekunta

Eija Vinnari

Professori

Julkinen talousjohtaminen, laskentatoimi, kestävä kehitys, vastuullisuusraportointi

VTT

Matti Pihlajamaa

Erikoistutkija

Innovaatiojohtaminen, innovaatiopolitiikka, avoin innovaatiotoiminta, radikaalit innovaatiot, innovaatiot ja hankinta

Mika Nieminen

Johtava tutkija

Vastuullinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta, vaikutusarviointi, innovaatiopolitiikka, systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen...

Kirsi Hyytinen

Erikoistutkija

Innovaatiopolitiikka, vaikutusarviointi, ennakointi, systeeminen innovaatio, palveluinnovaatio, sosiotekninen muutos

Riina Bhatia

Tutkija

Kestävä kehitys, poliittinen taloustiede, sosiotekninen muutos, kestävyysmurros, vaikuttavuus