Osallistuminen arjessa

Tutkimme, miten ja millaisin ohjauskeinoin siirtymä ekohyvinvointivaltioon toteutuisi sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja ihmisten arkea vahvistaen: 

  • Miten ekososiaaliset vaikuttamistoimet ja niiden ohjaus näkyvät ihmisten arjessa? 
  • Miten erilaisista elämäntilanteista johtuvat tarpeet ja haavoittuvuudet huomioidaan ohjauskäytännöissä?
  • Miten yksilöt ja verkostot voivat tai haluavat osallistua yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen?

Tarkastelemme, millaisia ristiriitoja ja konflikteja muutokset ympäristöllisesti kestävään yhteiskuntaan voivat synnyttää ja millaiset eettiset ja demokraattiset periaatteet voivat auttaa näiden ristiriitojen ratkaisussa. Kehitämme ekohyvinvointivaltion ohjaamiseen tarvittavaa eettistä ja yhteiskunnallista ymmärrystä, joka huomioi arjen moninaiset näkökulmat ja tilanteet sekä erilaisten yksilöiden ja verkostojen mahdollisuuden osallistua muutoksen tekemiseen. Valmistamme demokratian periaatteisiin ja käytäntöihin pohjaavan ohjeiston päätöksentekoa varten sekä tuotamme yhdessä erilaisia yhteiskunnallisia tahoja edustavien yhteistyökumppaneidemme kanssa konkreettisia työkaluja muutoksen tekemiseen.