Kestävät innovaatiot

Tutkimme innovaatiopolitiikan roolin laajentumista (talouskasvun edistäjästä) ympäristöllisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaisijaksi. Perehdymme vaikuttavuustavoitteiden muotoiluun ja mittarointiin eri toimijoiden välisessä yhteistyössä, julkisen ja yksityisen sektorin uusiin yhteistoiminnan muotoihin sekä vaikuttavuuden koordinointiin eri hallinnan aloilla ja tasoilla. Tarkastelemme päätöksenteon toimintalogiikan uutosta sekä jännitteitä eri vaikuttavuustavoitteiden yhteensovittamisessa.

Kehitämme ymmärrystä vaikuttavuusperusteisen ohjauksen mahdollisuuksista edistää sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävien innovaatioiden syntymistä ja käyttöönottoa. Synnytämme käytännöllistä ymmärrystä uusista innovaatiomyönteisistä toimintamalleista.